Viaţă*armonioasă*

Manifestarea iubirii este balsam vindecător pentru suflet şi trup